V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik ter vzpostavljanju vzpodbudnega pravnega in finančnega okolja za NVO v Črni gori.

V okviru tega razpisa je na voljo 3.500.000 EUR. Podprt bo en projekt v vrednosti od 3.250.000 EUR do 3.500.000 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije in konzorciji CSO iz Črne gore, držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II. Zahteva se partnerstvo z najmanj dvema soprijaviteljema iz Črne gore.

Rok za prijave je 18. junij 2020.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vir: CNVOS