V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja zaposlovanja v manj razvitih občinah v Črni gori.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije za podporo delodajalcem in delojemalcem, razvojne agencije ter lokalne samouprave iz Črne gore, držav članic EU in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 3. december 2020.