V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen podpori regionalnim tematskim mrežam civilnodružbenih organizacij v državah Zahodnega Balkana in Turčije, podpori regionalnim mrežam civilnodružbenih organizacij na področju medijske svobode in svobode izražanja, podpori pobudam za kakovostno novinarstvo ter podpori manjšim projektom, ki spodbujajo sodelovanje med skupnostmi in državljani Srbije in Kosova.

Rok prijave: 24. 5. 2022

Vir: CNVOS

Translate »