V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi sodelovanja med vladnimi akterji in civilnodružbenimi organizacijami v Severni Makedoniji na področju izgradnje odpornih in vključujočih skupnosti, ki bodo spodbudile udeležbo mladih v kulturnem, družbenem, gospodarskem in javnem življenju, zmanjšale tveganja za vključitev v nasilni ekstremizem in organizirani kriminal ter prispevale k učinkoviti reintegraciji, resocializaciji in rehabilitaciji obsojenih po izpustitvi.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Severne Makedonije in držav članic EU. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Severne Makedonije.

Rok za prijavo: 27. september 2021

Vir: CNVOS

Translate »