V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II (Civil Society Facility – CSF) in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja socialnih pravic, participatorne demokracije, dostopa do sodnega in zdravstvenega varstva ter čistega in zdravega okolja na Kosovu.

Razpis je razdeljen v pet sklopov, v okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki so ustanovljene v eni od držav članic EU, na Kosovu ali v kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA ter so registrirane na Kosovu,

Rok za prijavo: 16. junij 2021

Vir: CNVOS

Translate »