V okviru instrumenta za predpristopno pomoč IPA II je objavljen javni razpis, namenjen izboljšanju položaja Romov na področju bivalnih razmer v Srbiji.

Na razpis se lahko prijavijo občine ter nevladne organizacije iz Srbije, držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta IPA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 100.000 do 1.000.000 EUR, sofinancira se do 85 % upravičenih stroškov.

Več o razpisu

Translate »