V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja civilnodružbenih organizacij v boju proti radikalizaciji, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem, v Albaniji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Albanije, držav članic EU, držav kandidatk ter držav EEA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Več o razpisu

Translate »