V okviru projekta SupplyCha!nge – za pravične trgovske verige, se Focus, društvo za sonaraven razvoj, skupaj s partnerji in Zvezo potrošnikov Slovenije zavzema za pravične razmere vzdolž dobavnih verig izdelkov na trgovinskih policah. Zavzemajo se za višje okoljske standarde in polno spoštovanje človekovih pravic ter višjo transparentnost informacij o izdelkih na trgovinskih policah v Evropi. Le tako lahko zagotovimo, da se bomo potrošniki informirano odločali o nakupih tudi na podlagi odtisa izdelka na okolje in človekove pravice.

V okviru projekta je nastalo več raziskav. Med drugim so raziskave, ki jih je naredila organizacija Finnwatch, pokazale grobe kršitve človekovih pravic pri podjetju Natural Fruit Company Ltd., ki proizvaja izdelke iz ananasa. Ugotovitve so potrdile tudi tajske oblasti.

Izdelki omenjenega podjetja so bili na voljo na evropskem trgu. Na Finskem so nekatere trgovske verige zagotovile, da izdelkov omenjenega podjetja ne bodo več ponujale potrošnikom. Za tako gesto so se odločili, saj omenjeno podjetje ni dovolilo nadzora v njihovih obratih.

V interesu potrošnikov je, da imamo informacije o tem, v kakšnih razmerah so bili izdelki narejeni. Informacija o kršitvah človekovih pravic v dobavnih verigah je ključna za potrošniške odločitve o nakupu.

Celotno odprto pismo.

Translate »