V torek, 28. 11. 2023, je SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč v sklopu projekta Trajnostno.Lokalno.Globalno II v hotelu Mitra na Ptuju odprla tretjo (od šestih) potujočo razstavo “Zgodbe pozitivnih sprememb” in ob njej organizirala tudi okroglo mizo na temo migracij.

Gosti okrogle mize so bili:

  • Robert Križanič, direktor Povoda, zavoda za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi. Križanič je moderiral okroglo mizo in predstavil dejavnosti Zavoda Povod iz Ptuja na področjih mednarodnega razvojnega sodelovanja in migracij, ki se na razstavi predstavlja s svojim projektom “Obrazi migracij”;
  • Samar Zughool iz zavoda za trajnostno bivanje Reka Si, medkulturna raziskovalka, ki je spregovorila  o Agendi za mir in varnost žensk v zvezi z migracijami, razseljevanjem in trenutnim stopnjevanjem humanitarnih kriz v Evro-sredozemski regiji;
  • Max Zimani, direktor SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ki je govoril pomenu in delu slovenskih nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in migracij ter
  • Štefan Simončič, predsednik Združenja Epeka Slovenija, ki je predstavil projekt CIVILHOOD.

Kampanja Obrazi migracij (ang.: The Faces of Migration) izziva obstoječe poglede na migracije. S predstavitvami in razumevanjem različnih življenjskih zgodb pridobivamo globlji vpogled v življenja ljudi ter razloge za njihove selitve. Namen kampanje je spremeniti javni diskurz in politike preusmeriti od stališča »mi proti njim« do stopnje zavedanja, da so ljudje izpostavljeni strukturnim in vseprisotnim neenakostim ter, kako cilji trajnostnega razvoja predstavljajo rešitev za oblikovanje boljšega sveta za vse.

SLOGA daje velik pomen delu slovenskih nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in migracij, saj svoje članice podpira s svojimi aktivnostmi, dogodki in razpisi. Za nevladne razvojne organizacije SLOGA organizira izobraževanja in usposabljanja, kot osrednji komunikacijski kanal na tem področju redno obvešča o aktualnem dogajanju na nacionalni in evropski ravni, povezuje nevladne organizacije v konzorcijska partnerstva pri skupnih prijavah na evropske in nacionalne razpise ter spodbuja vse zainteresirane k sodelovanju v delovnih skupinah platforme SLOGA.

Samar Zughool je opozorila, da je bilo, po podatkih ZN, med nedavnim bombardiranjem Gaze med 7. oktobrom in 22. novembrom ubitih 10.000 žensk in otrok, 838.100 žensk in deklet pa je bilo pregnanih s svojih domov. V Agendi za mir in varnost žensk v zvezi z migracijami, razseljevanjem in trenutnim stopnjevanjem humanitarnih kriz v Evro-sredozemski regiji nadalje ugotavlja, da je potrebno prepoznati ljudi in njihova prizadevanja onkraj številk, ter da ljudi povežemo onkraj meja; zato je vključevanje načela enakosti spolov s svojimi transformativnimi, medsektorskimi, dekolonialnimi in na človekovih pravicah temelječimi načeli nujno pri mednarodnem sodelovanju za pravičen, miroljuben in enakopraven svet.

Projekt Civilhood  oz. Državljanstvo govori o prehodu mladoletnikov brez spremstva v zgodnjo odraslost s pomočjo državljanske vzgoje in vključevanjem na trg dela, ki je financiran s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF). Državljanska vzgoja je pomembna, a včasih predstavlja spregledano sredstvo za vključevanje migrantov na trg dela, zlasti mladoletnikov brez spremstva, ki prehajajo v odraslost. Da bi spodbudili njihov vstop v delovno silo nove države na način, ki je v obojestransko korist, projekt Civilhood usposablja strokovnjake, ki se ukvarjajo z njihovo podporo v petih sodelujočih državah članicah (Grčija, Italija, Ciper, Slovenija in Avstrija), z namenom, da bi jim zagotovili potrebna državljanska znanja. Predlagani ukrep je namenjen spodbujanju obravnave mladoletnikov brez spremstva kot imetnikov pravic v skladu z njihovimi najboljšimi interesi, povezanimi z njihovo otroško dobo.

      

 

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »