V okviru Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje Globalna Evropa – sklop človekove pravice in demokracija –  je objavljen razpis, namenjen podpori in krepitvi nevladnih organizacij, aktivistov in zagovornikov človekovih pravic pri njihovem delovanju na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic v Siriji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU ter drugih držav upravičenk.

Rok za prijave: 14. april 2022

Vir: CNVOS

Translate »