V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju vzpostavljanja ugodnega okolja za delovanje NVO (sklop 1), zagovorništva in spodbujanja socialne kohezije (sklop 2) ter spodbujanja vključevanja žensk (sklop 3) v Tanzaniji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in njihove mreže iz držav članic EU, držav EEA, Tanzanije in drugih držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Tanzanije.
Rok za prijavo: 11. 5. 2022
Vir: CNVOS
Translate »