V okviru geografskega programa »Azija in Pacifik« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja med najrazličnejšimi akterji (vključno z nevladnimi organizacijami, mestnimi oblastmi in mladimi) iz držav EU in držav jugovzhodne Azije na področju boja proti podnebnim spremembam, zaščite okolja in zmanjševanja tveganj naravnih nesreč.

Izmenjava izkušenj med organizacijami iz držav EU in držav ASEAN ter sodelovanje v zagovorniških aktivnostih (sklop 1)
Digitalni okoljski izobraževalni programi za mlade, prilagojeni potrebam držav ASEAN
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, organizacije zasebnega sektorja in njihove mreže ter organizacije javnega sektorja in lokalne oblasti iz držav članic EU in članic Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN). Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Rok za prijavo: 6. 5. 2022

Vir: CNVOS

Translate »