V okviru tematskega programa »demokracija in človekove pravice« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic, demokracije, pravne države in dobrega upravljanja v Maroku.

Tematsko je razpis osredotočen na:

varstvo in spodbujanje človekovih pravic (sklop 1)

spodbujanje enakosti med spoloma in boj proti nasilju nad ženskami (sklop 2)

spodbujanje poklicnega vključevanja mladih skozi kulturo oz. prostovoljstvo (sklop 3)

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, Maroka in drugih držav upravičenk, kot jih opredeljuje Uredba 2021/947 o vzpostavitvi instrumenta Globalna Evropa.

Rok za prijavo: 5.5. 2022

Vir: CNVOS

Translate »