V okviru tematskega programa »mir, stabilnost in preprečevanje konfliktov« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen ozaveščanju, mobilizaciji ter razvoju vodstvenih zmogljivosti in povezovanja med mladimi iz obalnih območij Kenije, Tanzanije in Mozambika s ciljem krepitve miru in preprečevanja napetosti.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU in drugih držav upravičenk, kot jih opredeljuje Uredba 2021/947 o vzpostavitvi instrumenta Globalna Evropa. Zahteva se partnerstvo z organizacijo Kenije, Tanzanije ali Mozambika. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo: 17. 5. 2022

Vir: CNVOS

Translate »