V okviru tematskega programa »demokracija in človekove pravice« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države ter doseganja ciljev trajnostnega razvoja na Kitajskem.

Tematsko je razpis osredotočen na doseganje naslednjih ciljev:

Doseči enakost spolov ter krepitev vloge žensk in deklic (SDG 5)

Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi (SDG 19)

Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam (SDG 13) ter Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti (SDG 15)

Na razpis se lahko prijavijo:

civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni,

neprofitne agencije, institucije in organizacije javnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni ter

mednarodne organizacije.

Geografskih omejitev ni. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo: 19.5. 2022

Vir: CNVOS

 

Translate »