V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju zagovorništva ter monitoringa nacionalnih razvojnih načrtov in programov, sodelovanja v procesih oblikovanja politik na področju družbene odgovornosti ter krepitve njihove zmogljivosti na področju spodbujanja enakosti med spoloma v Somaliji.

Razpis ima dva sklopa, in sicer je sklop 1 namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam iz Somalije, sklop 2 pa sofinanciranju aktivnosti tako civilnodružbenih organizacij iz Somalije kot drugih držav, tudi EU.

V okviru sklopa 1 se lahko na razpis prijavijo samo organizacije iz Somalije. V okviru sklopa 2 lahko kandidirajo civilnodružbene organizacije in njihove mreže iz Somalije ter iz drugih v razpisu navedenih držav, tudi držav članic EU. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Somalije.

Rok za prijavo: 5. 5. 2022

Vir: CNVOS

Translate »