Fundacija Anna Lindh vam ponuja plačan program pripravništva, v okviru katerega bo sekretariat fundacije ALF leta 2023 izbral do pet mladih strokovnjakov.

Pripravniki bodo dodeljeni enotam ALF glede na njihovo področje študija, predhodne izkušnje in motivacijo ter glede na posebne potrebe sekretariata ALF. Obstaja možnost rotacije ali dodelitve v druge enote ALF glede na potrebe in sposobnosti.

Pripravniki bodo pripravništvo opravljali na sekretariatu ALF v Aleksandriji, Egipt, od začetka oktobra 2023 do konca julija 2024 (deset mesecev). Med drugim, odvisno od razpoložljivosti vodij mrež ALF, lahko pripravniki podaljšajo pripravništvo do štirih mesecev pri enem od koordinatorjev sedeža nacionalnih mrež civilne družbe ALF.

Pripravniki bodo prejeli mesečno nagrado v višini 1.200 evrov, ki pokrije vse stroške, povezane s pripravništvom.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV JE DO 31. JULIJA 2023 DO 23.59 (CEST)

Cilj pripravništva

Prispevati k poslanstvu Fundacije za spodbujanje vključevanja mladih z opolnomočenjem in udejstvovanjem ter pomagati evro-sredozemskim mladim ženskam in moškim, da postanejo bolj konkurenčni na trgu dela.
omogočiti evro-sredozemskim mladim ženskam in moškim, da pridobijo praktične izkušnje in znanje o vsakodnevnem delu enot fundacije ALF ter razumejo cilje medkulturnega dialoga in dialoga civilne družbe v evro-sredozemskem večstranskem sodelovanju.

Več na spletni strani Anna Lindh Fundacija.

Translate »