V nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je treba vključiti tudi javnost in stroko, opozarja Focus, društvo za sonaraven razvoj. Prvi korak za to bi bila javna objava nove verzije osnutka.

Do konca meseca mora Slovenija Evropski komisiji predložiti nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Z njim bodo sprejete odločitve, ki bodo vplivale na vse sfere družbe še naslednjih nekaj desetletij, zato ne sme upoštevati samo interesov izbranih deležnikov, projekti morajo biti skladni s podnebnimi cilji EU.
Po besedah predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor ter Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), na nedavnem posvetu pri predsedniku države, je bil NOO od decembra močno nadgrajen. Izključili naj bi številne z vidika okolja sporne projekte, ni pa znano kdaj, in če sploh, bo javno objavljena posodobljena verzija.
Za okrevanje po krizi COVID-19, investicije v digitalni prehod ter za reševanje vse hujše podnebne krize si Slovenija lahko zagotovi kar 1,6 milijarde EUR nepovratnih in 3,6 milijarde EUR povratnih sredstev.

Pozdravljamo napovedane spremembe nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, a gre po drugi strani zgolj za še enega v seriji netransparentnih procesov. Za javnost je še vedno dostopen zgolj decembrski osnutek, glede napovedanih sprememb pa naj bi se zadovoljili izključno z ustnimi zagotovili predstavnikov ministrstev in SVRK. Glede na bližajoči se rok za oddajo NOO pričakujemo čimprejšnjo javno razgrnitev dokumenta in možnost vključevanja zainteresirane javnosti.

Taj Zavodnik, Focus, društvo za sonaraven razvoj

Gre za rekordno visoke zneske, ki so lahko odločilni za pravočasno pripravo na neboleč prehod v podnebno nevtralno družbo. Vendar pa je decembra javno objavljeni osnutek slovenskega NOO nakazal resno možnost, da država ne bo naslovila podnebne krize prek največjih sistemskih problemov, kot so ogljična intenzivnost industrije, neobvladovanje emisij toplogrednih plinov v prometu in zaostanki na področju rabe sončne in vetrne energije, opozarja Focus.

Translate »