Ključno vlogo pri doseganju večjih podnebnih in energetskih ambicij v EU do leta 2030 bosta imela celovita revizija in izvajanje nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN, ang. NECP). Čeprav je potrebno NEPN še posodobiti, da bodo usklajeni z novimi višjimi podnebnimi in energetskimi ambicijami EU ter jih nato tudi izvajati, je vseeno pomembno zagotoviti, da bodo države članice pravočasno izvedle tudi svoje trenutne načrte in da jih bodo pripravljene nadgraditi, opozarja Focus.

Orodje Sledilnik NEPN, ki je nastal v okviru projekta LIFE Unify, v katerem sodeluje tudi Focus, razkriva podatke za spremljanje izvajanja trenutno sprejetih nacionalnih podnebnih in energetskih načrtov. Sledilnik vključuje tudi podatke za Slovenijo. Primerja najnovejše objavljene podatke s časovnim načrtom doseganja ciljev v NEPN ter tako daje jasen vpogled v stanje v posameznih državah članicah, kar zadeva uresničevanje ciljev in usmeritev iz njihovih trenutnih NEPN.

Logotip Focusa

Nacionalno zavezujoči cilji zmanjšanja emisij, kot jih določa evropska uredba o porazdelitvi prizadevanj, pa tudi nacionalno zavezujoči cilji na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, bodo imeli ključno vlogo pri doseganju ambicioznejšega podnebnega cilja EU. To dokazuje Sledilnik NEPN, ki kaže, kako težko je spremljati sektorske politike in zahtevati odgovornost držav članic, če teh ciljev in usmeritev ni.

Sledilnik za Slovenijo

Translate »