Slovenski evropski poslanci in poslanke so soglasno podprli »Poročilo s priporočili Komisiji o primerni skrbnosti in odgovornosti podjetij.«

»Posamezniki, skupnosti in države smo že sprejeli odgovornost za dobavne verige, človekove pravice in podnebne spremembe. Čas je, da tudi podjetja sprejmejo odgovornost.«

Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj, kampanja #HoldBizAccountable.

Izglasovano poročilo je pomemben korak k uvedbi obveznih postopkov dolžnega »skrbnega pregleda« (ang. »due dilligence«) za podjetja, ki se bodo nanašali na človekove pravice, okolje (vključno s podnebnimi spremembami) ter dobro upravljanje vzdolž celotne oskrbovalne linije. Poročilo je je bilo sprejeto z veliko večino (504 glasov za, 79 proti, 112 vzdržanih).

Sprejet je bil tudi pomembni 19. amandma, ki predlaga »obvezno določbo«, s katerim bo olajšan dostop do pravnih sredstev za državljane tretjih držav, ki so jim bile kršene pravice s strani podjetij, ki delujejo v EU. Žrtve zlorab s strani podjetij bi lahko uveljavljale pravice na evropskih sodiščih zaradi kršitve človekovih pravic, ki se zgodijo v tujini, trenutno evropska sodišča v takih primerih uporabljajo »pravo države«, v kateri je prišlo do škode.

V podporo novi zakonodaji se je aktivirala civilna družba v Sloveniji in Evropi, znotraj kampanje #HoldBizAccountable smo zbrali 145.173 podpisov podpore k zavezujoči zakonodaji za odgovornost podjetij.

Poziva iz Focusa ter Ekvilib Inštituta in Sloge

Teden pred glasovanjem so slovenski poslanci prejeli dve pismi z pozivom naj podprejo Poročilo. Pismo je poslal Focus, društvo za sonaraven razvoj, ki že več let deluje na področju spoštovanja okoljskih in človekovih pravic vzdolž oskrbovalnih verig tudi kot del konzorcija #GoEAThical. Pismo vzpodbude sta poslala tudi Ekvilib Inštitut, ki deluje in svetuje na področju družbene odgovornosti podjetij, in platforma SLOGA kot članica konzorcija #ClimateOfChange.

 

 

 

 

Vsi slovenski evropski poslanci so podprli poročilo, 19. amandma pa so podprli štirje evropski poslanci, štirje so bili vzdržani, nihče pa ni glasoval proti.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financira Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

 

Translate »