Evropska komisija je 9. decembra 2020 začela izvajati evropski podnebni pakt. V okviru te pobude, ki bo potekala po vsej EU, so posamezniki, skupnosti in organizacije povabljeni k sodelovanju pri ukrepih proti podnebnim spremembam in oblikovanju bolj zelene Evrope.

Podnebni pakt kot del evropskega zelenega dogovora vsem zainteresiranim ponuja prostor, da si izmenjujejo informacije, razpravljajo o podnebni krizi in ukrepajo v zvezi z njo ter tako prispevajo svoj delež k hitro rastočemu evropskemu podnebnemu gibanju.

Komisija je evropski zeleni dogovor, načrt za preoblikovanje EU v pravično, zdravo, trajnostno in uspešno družbo ter za spremembo našega odnosa do narave, predstavila pred enim letom. Sama sicer pripravlja politike in zakonodajo, ki so potrebne za sistemske spremembe, a rešitve iz zelenega dogovora lahko uspejo le ob dejavnem sodelovanju in prispevkih vseh državljanov.

Celotno sporočilo

Translate »