Evropski parlament je končno odgovoril na poročilo Evropske komisije o nepravičnih trgovinskih praksah (NTP) ali t. i. poročilo Czasak. Evropski poslanci so poslali močno sporočilo, da je potrebno nadgraditi dosedanje napore za zajezitev NTP in začeti s konkretnimi ukrepi spreminjati delovanje trgovskih verig in drugih členov v verigi preskrbe s hrano.

Glasovanje Evropskega parlamenta je potrdilo, da Evropska komisija slabo naslavlja problem nepravičnih trgovinskih praks v verigah preskrbe s hrano. Parlament je tako skoraj soglasno (600 glasov proti 48 in 24 zadržanimi) stopil na stran kmetovalcev in potrošnikov ter v njihovem imenu zahteval učinkovito ukrepanje s strani generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (DG GROW).

Društvo Focus bo skupaj s koalicijo 29 nevladnih organizacij, združenih v projektu SupplyCha!nge, za pravične ptrgovske verige še naprej z zanimanjem spremljal naslednje korake Evropske komisije na področju NTP.

Sporočilo za javnost.

Translate »