Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Evropska solidarnostna enota za leto 2022.

Razpis zajema naslednje ukrepe programa:

  • projekte prostovoljstva,
  • skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih,
  • solidarnostne projekte,
  • znak kakovosti za solidarnostne prostovoljske aktivnosti,
  • znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči,
  • prostovoljstvo v okviru Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč.

Roki za oddajo vlog:

Projekti prostovoljstva: 23. februar 2022 (neobvezni krog), 4. oktober 2022

Solidarnostni projekti: 23. februar 2022 (neobvezni krog), 4. maj 2022, 4. oktober 2022

Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih: 6. april 2022

Prostovoljstvo v okviru Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč: 3. maj 2022

Za financiranje v okviru Evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, neprofitni ali profitni, na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote.

V evropski solidarnostni enoti lahko v celoti sodelujejo naslednje države: – 27 držav članic Evropske unije ter čezmorske države in ozemlja, – tretje države, pridružene programu: države Efte/EGP: Islandija in Lihtenštajn, države kandidatke za članstvo v EU: Republika Turčija, Republika Severna Makedonija. Poleg tega lahko v nekaterih ukrepih sodelujejo subjekti z zakonitim sedežem v tretjih državah, ki niso pridružene programu.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej Vodnik po Evropski solidarnostni enoti 2022.

Vir: CNVOS

Translate »