Podnebne spremembe in propadanje okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. Evropska komisija je zato predstavila evropski zeleni dogovor – časovni načrt za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU. Z njim želi podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti ter zagotoviti, da bo prehod v podnebno nevtralno EU pravičen in vključujoč za vse.

Komisija bo v roku 100 dni predložila prvi »evropski podnebni zakon«, s čimer bo v zakonodajo zapisala politično ambicijo, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina na svetu.

V začetku leta 2020 bo Komisija predstavila naložbeni načrt za trajnostno Evropo, ki bo prispeval k izpolnjevanju ciljev evropskega zelenega dogovora. Vsaj 25 % dolgoročnega proračuna EU bi moralo biti namenjenega podnebnim ukrepom, dodatno podporo pa bo zagotavljala Evropska investicijska banka – evropska podnebna banka.

Boj proti podnebnim spremembam in degradaciji okolja je skupna naloga, a regije in države članice so pri tem v različnih izhodiščnih položajih.  Mehanizem za pravičen prehod bo podpiral tiste regije, ki so močno odvisne od izrazito ogljično intenzivnih industrij. Podpiral bo državljane in državljanke, ki so zaradi prehoda v najbolj ranljivem položaju, in jim zagotovil dostop do programov prekvalifikacije in zaposlitvenih možnosti v novih gospodarskih sektorjih.

Marca 2020 bo Komisija predstavila še »podnebni pakt«, da bi državljankam in državljanom dala glas in omogočila udejstvovanje pri oblikovanju novih ukrepov, izmenjavi informacij, izvajanju lokalnih dejavnosti in predstavljanju rešitev, ki jim lahko sledijo tudi drugje.

Velika večina Evropejcev in Evropejk (95 %) meni, da je varstvo okolja pomembno. Skoraj 77 % jih je mnenja, da lahko varstvo okolja spodbudi gospodarsko rast. Rezultati raziskave Eurobarometer o odnosu državljanov EU do okolja potrjujejo široko podporo javnosti okoljski zakonodaji na ravni EU in financiranju EU za okolju prijazne dejavnosti.

Uporabni dokumenti

Translate »