Amnesty International, Women’s Link Worldwide in International Planned Parenthood Federation so v tako imenovanem Vodiču za Evropo: Zaščita pravic žensk in deklet v času pandemije covida-19 in po njej (Guide for Europe: Protecting the rights of women and girls in times of the COVID-19 pandemic and its aftermath, opozorili, da se je povečala raven negotovosti in nasilja nad ženskami po vsej Evropi.

Dokument je namenjen nacionalnim in lokalnim oblastem kot kažipot za nujne ukrepe, ki so potrebni za zaščito pravic žensk in deklet, ki so nesorazmerno prizadete zaradi pandemije, še zlasti tistih, ki doživljajo trdovratne oblike diskriminacije in diskriminacijo na podlagi več okoliščin. Zdajšnja kriza je zelo izpostavila strukturno in sistemsko diskriminacijo.

Opozarjajo, da je že pred krizo covida-19 ena od petih žensk v Evropi v svojem domu trpela nasilje partnerja. Ukrepi zapiranja in izolacije, da bi se zajezilo širjenje virusa, so ženske in dekleta izpostavili povečanemu tveganje za zlorabe v zasebnih razmerjih, tako s strani partnerjev kot drugih družinskih članov, pri čemer so bile pogosto odrezane od zelo potrebne pomoči. .

Številke kažejo, da se je nasilja nad ženskami, zlasti nasilje v družini, v več državah alarmantno povečalo. Po nedavnih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so se v številnih evropskih državah nujni klici na pomoč povečali do 60 odstotkov glede na lansko leto. V nekaterih državah oblasti izpostavljajo znižanje prijav nasilja v družini, kar pa lahko kaže na to, da ženske, ki živijo skupaj z osebo, ki jih zlorablja, nimajo veliko možnosti, da pokličejo na pomoč.

Problematično je tudi področje spolnega in reproduktinega zdravja, saj številne države niso sprejele specifičnih ukrepov za zagotavljanje varnega in pravočasnega dostopa do nujnih storitev, produktov in informacij za zagotavljanje spolnega in reproduktivnega zdravja. Za nekatere se celo zdi, da so uporabile omejitve kot priložnost za nadaljnje spodkopavanje ali omejevanje dostopa do spolnih in reproduktivnih pravic.

Bolnišnice in klinike so zmanjšale storitve za zagotavljanje spolnega in reproduktivnega zdravja na minimum ali pa jih v celoti odpravile, med drugim zaradi pomanjkanja kadra in prerazporeditev. V številnih mestih je postal dostop do normalnih storitev zelo otežen.

Ocenjujejo, da lahko po koncu te zdravstvene krize ženske pričakujejo hude posledice z vidika preživljanja, zlasti tiste, ki delajo v neformalnem sektorju ali ki že zdaj doživljajo marginalizacijo. Potrebe in pravice žensk in deklet je treba postaviti v središče odzivanja na covid-19 in tudi kasneje.

Translate »