V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja enakosti med spoloma v Paragvaju.

Razpis je razdeljen v dva sklopa:
Sklop 1: boj proti nasilju nad ženskami in dekleti
Sklop 2: povečanje zastopanosti žensk v politiki

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Paragvaja ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta EIDHR, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Paragvaja.

Več o razpisu.

Translate »