V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju in zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Libanonu.
Sofinancirajo se projekti na področju:
1.  preprečevanja mučenja in drugega krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja;
2.  izboljšanja dostopa do kakovostne pravne pomoči.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ter mreže NVO iz držav članic EU in Libanona, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Za prijavitelje iz EU se zahteva partnersko sodelovanje z organizacijo iz Libanona.

Več o razpisu

Translate »