European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Laos

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti lokalnih civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Laosu.

Več o razpisu