European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Congo

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Kongu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Konga, držav članic EU ter držav EEA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Več o razpisu.