V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja človekovih pravic in demokratičnih reform v Botsvani, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na: državljansko izobraževanje novih volilnih upravičencev, zagotavljanje dostopa do storitev za najranljivejše skupine prebivalstva; spodbujanje spolnih in reproduktivnih pravic.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Geografskih omejitev ni, se pa zahteva partnerstvo z organizacijo iz Botsvane. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Več o razpisu.

Translate »