Nasilje zaradi spola in spolni stereotipi v EU še niso izkoreninjeni. Vsaka tretja ženska v EU namreč doživi fizično in/ali spolno nasilje, ženske še vedno v povprečju zaslužijo 16 % manj kot moški, v največjih podjetjih EU pa je samo 8 % izvršnih direktoric.

Za izboljšanje tega stanja je Evropska komisija danes predstavila strategijo za enakost žensk in moških v Evropi. S strategijo se zavezuje, da bo vidik spola upoštevala na vseh področjih politik EU, v njej pa določa tudi ključne ukrepe za naslednjih pet let.

Da bi dosegli enakost, ni treba nikomur ničesar odvzeti. Enakosti ni mogoče izčrpati in za vsakogar je je dovolj. Želimo zagotoviti, da bodo ženske lahko uresničile ves svoj potencial, ne da bi morale premoščati dodatne ovire, da bi dosegle to, kar je za moške samoumevno,“ je ob tem povedala komisarka za enakost Helene Dalli.

Za spopadanje z dejstvom, da je v EU 33 % žensk doživelo fizično in/ali spolno nasilje in da jih je kar 55 % doživelo spolno nadlegovanje, strategija med drugim poziva k sprejetju pravnih ukrepov, s katerimi bo nasilje nad ženskami priznano kot kaznivo dejanje.

Za odpravo neenakosti pri plačilih in ovir pri iskanju in ohranjanju zaposlitve Komisija danes začenja javno posvetovanje o preglednosti plačil in bo do konca leta 2020 predložila zavezujoče ukrepe.

Da bi bilo v podjetjih več žensk na vodstvenih položajih, si bo Komisija prizadevala za sprejetje predloga iz leta 2012 o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih družb.

Poleg tega bo spodbujala udeležbo žensk v politiki, tudi na volitvah v Evropski parlament leta 2024. Komisija namerava voditi z zgledom in si bo prizadevala doseči uravnoteženo zastopanost spolov (50 %) na vseh svojih vodstvenih ravneh do konca leta 2024.

Celotno sporočilo

Dodatne informacije

Translate »