V okviru evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše odzivanje na potrebe državljanov (sklop 1) ter izboljšanju dostopa do socialno-ekonomskih storitev ranljivim družbenim skupinam ter tistim, ki so jih še posebej prizadeli ukrepi zaradi pandemije COVID-19 (sklop 2), v Rusiji.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 400 000 EUR do 600 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Rusije, držav članic EU in držav EEA. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Rusije, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. Rok za prijavo je 29. junij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »