V okviru evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju svobode medijev ter podpori neodvisnemu, kritičnemu in finančno stabilnemu medijskemu sektorju v Armeniji.

V okviru tega razpisa je na voljo 2,000,000.00 EUR. Podprt bo en projekt v vrednosti od 1,900,000.00 EUR do 2,000,000.00 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov.

Prijavitelji na razpis se neprofitne pravne osebe iz držav članic EU. Prijavitelji se morajo na razpis prijaviti v partnerstvu z najmanj dvema soprijaviteljema iz Armenije.

Rok za prijavo je 10. junij 2020.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vir: CNVOS

Translate »