V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen (1) spodbujanju sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih oblikovanja politik, (2) spodbujanju udeležbe žensk v procesih odločanja ter (3) krepitvi udeležbe mladih v družbenih procesih v Moldaviji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU in Moldavije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa je 3,000,000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 950,000 EUR do 1,000,000, sofinanciranih je do 90 & upravičenih stroškov.

Rok prijave je 7. april 2020.

Translate »