V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja enakih možnosti in boja proti diskriminaciji žensk (sklop 1) ter spodbujanja zaposlovanja in krepitve ekonomskega položaja žensk (sklop 2) v Maroku.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, univerze ter raziskovalne institucije iz Maroka in držav članic EU. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 28. 10. 2020.

Vir: CNVOS