V okviru Evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, katerega glavni namen je spodbujanje enakosti med spoloma skozi podporo filmski industriji v državah južnega Mediterana.

V okviru tega razpisa je na voljo 4,500,000 EUR. Podprti bodo trije projekti, in sicer v okviru vsakega sklopa eden. Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja, lokalne oblasti ter podjetja, ki delujejo v avdiovizualnem sektorju ter imajo sedež v eni od držav članic EU, držav EEA ter držav upravičenk v okviru instrumentov IPA in ENI, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav, pri čemer morata v projektu sodelovati vsaj dve organizaciji iz dveh mediteranskih držav.

Translate »