V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) ter tematskega programa »demokracija in človekove pravice« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic, demokracije ter celostnega teritorialnega razvoja v Gruziji.

Razpis ima tri sklope:

sklop 1: monitoring in izvajanje politik ter zavez na področju človekovih pravic (ENI)
sklop 2: medijska svoboda ter spodbujanje medijske pismenosti (Globalna Evropa)
sklop 3: spodbujanje celostnega teritorialnega razvoja v štirih regijah – ta sklop je omejen na lokalne oblasti (ENI)

V okviru sklopa 1 se lahko na razpis prijavijo nevladne organizacije, lokalne oblasti, izobraževalne organizacije, medijske organizacije in organi javnega sektorja iz držav članic EU, držav EEA ter držav upravičenk v okviru instrumentov IPA II in ENI.

V okviru sklopa 2 se lahko na razpis prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, Gruzije ter drugih držav upravičenk, kot jih opredeljuje Uredba 2021/947 o vzpostavitvi instrumenta Globalna Evropa.

V okviru sklopa 3 se lahko na razpis prijavijo samo lokalne oblasti iz štirih regij v Gruziji, v katerih se bodo izvajale aktivnosti.

Rok za prijavo: 10. 5. 2022

Vir: CNVOS

Translate »