V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI), tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu (EIDHR) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja, človekovih pravic in razvoja kulturnega sektorja v Ukrajini.

Razpis je razdeljen v sedem sklopov:

Sklop 1: trajnostni razvoj in upravljanje z okoljem – v okviru tega sklopa je na voljo 3 000 000 EUR, podprti bodo projekti v vrednosti od 400 000 EUR do 800 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Sklop 2: kulturni sektor kot gonilo lokalnega razvoja – v okviru tega sklopa je na voljo 3 000 000 EUR, podprti bodo projekti v vrednosti od 400 000 EUR do 1 000 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Sklop 3: neodvisnost medijev – v okviru tega sklopa je na voljo 1 000 000 EUR, podprti bodo projekti v vrednosti od 400 000 EUR do 600 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Sklop 4: reforma javne uprave in upravljanje javnih financ – v okviru tega sklopa je na voljo 1 000 000 EUR, podprti bodo projekti v vrednosti od 600 000 EUR do 1 000 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Sklop 5: vladavina prava in reforma pravosodja – v okviru tega sklopa je na voljo 1 500 000 EUR, podprti bodo projekti v vrednosti od 400 000 EUR do 700 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Sklop 6: človekove pravice in zaščita zagovornikov človekovih pravic – v okviru tega sklopa je na voljo 1 000 000 EUR, podprti bodo projekti v vrednosti od 150 000 EUR do 350 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Sklop 7: spremljanje izvajanja pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino – v okviru tega sklopa je na voljo 2 000 000 EUR, podprti bodo projekti v vrednosti od 1 000 000 EUR do 2 000 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, pri čemer so za vsak sklop posebej opredeljene upravičene države – v okviru sklopov 1, 2 in 5 so upravičene zgolj organizacije iz Ukrajine, v okviru sklopov 3, 4 in 7 pa tudi organizacije iz držav članic EU in držav vzhodnega partnerstva, v okviru sklopa 6 geografskih omejitev ni. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave je 14. 8. 2020.

 Vir: CNVOS

Translate »