V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis za sofinanciranje enega projekta na področju varovanja pravic ranljivih družbenih skupin, spodbujanja spoštovanja temeljnih svoboščin ter krepitve demokratičnega vodenja in upravljanja ter transparentnosti v Republiki Togo.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Republike Togo.

Rok za prijavo: 14. maj 2021

Vir: CNVOS

Translate »