V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij in zagovornikov človekovih pravic za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja človekovih pravic in procesov demokratizacije v Bosni in Hercegovini.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150,000 EUR do 200,000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Prijavitelji morajo imeti sedež v Bosni in Hercegovini, eni od držav članic ali kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta EIDHR. Zahteva se partnerstvo z najmanj dvema soprijaviteljema iz Bosne in Hercegovine.

Rok za prijavo je 28. april 2020.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vir: CNVOS