V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujanju dobrega vodenja in upravljanja v Kongu.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Konga, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpis je 1.619,171 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 300.00 EUR do 500.000 EUR. Če je prijavitelj iz Konga, se sofinancira do 90 % stroškov, če je iz katere od drugih upravičenih držav, pa do 75 %.

Rok za prijavo je 25. marec 2020.

Vir: CNVOS

Translate »