CNVOS sporoča, da je bil v okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participativne in predstavniške demokracije ter krepitvi demokratičnih volilnih procesov na Haitiju.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz Haitija, držav članic EU in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta EIDHR. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Haitija in predhodne delovne izkušnje na tem območju, glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok za prijave: 11. 1. 2021

Translate »