V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic v Moldaviji.

Razpis je razdeljen v dva sklopa:

  • sklop 1: zaščita pravic otrok
  • sklop 2: podpora zagovornikom človekovih pravic

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz Moldavije in držav članic EU. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpista je 1,600,000 EUR (sklop 1: 1,120,000 EUR, sklop 2: 400,000 EUR). V okviru sklopa 1 lahko prijavite projekte v vrednosti od 500,000 EUR do 600,000 EUR, v okviru sklopa 2 pa v vrednosti od 350,000 EUR do 400,000 EUR. Sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Rok prijave 21. april 2020.

Vir: CNVOS

Translate »