V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju demokracije in človekovih pravic v Gvajani.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU in Gvajane. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 250 000 EUR do 545 000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 23. 7. 2020.

Translate »