V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor so razglašene v mednarodnih in regionalnih instrumentih, v Izraelu.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Geografskih omejitev ni. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijave je 19. november 2020.

Translate »