V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic v Čadu, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na področje zemljiškega prava.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC ter Čada in držav AKP. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa je 780.000 €, prijavitelji lahko prijavljajo projekte v vrednosti od 300.000 € do 390.000 €, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov. Trajanje projekta je od 24 do 36 mesecev.

Rok prijave je 31. marec 2020.

Translate »