V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju aktivnosti nevladnih organizacij  na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije v Kazahstanu.

Razpis je tematsko osredotočen na:

  • spodbujanje in zaščito ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic,
  • spodbujanje vključujočega socialnega razvoja.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 220 000 EUR do 250 000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 7. julij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »