V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU.

Letošnji razpis ima štiri geografske sklope:

  • Sklop 1: Afrika
  • Sklop 2: Azija in Pacifik
  • Sklop 3: Latinska Amerika in Karibi
  • Sklop 4: države evropskega sosedstva

Vsi štirje sklopi imajo enak tematski fokus: krčenje prostora civilne družbe in demokracije.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije. Geografskih omejitev ni, morata pa v vsakem projektu sodelovati najmanj dve organizaciji iz držav, v kateri se bodo izvajale aktivnosti. V okviru sklopov 1, 2 in 3 morajo biti vključene najmanj dve in največ pet ciljnih držav, v okviru sklopa 4 pa najmanj dve in največ šest ciljnih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 20. november 2020.

Vir: CNVOS

Translate »