Program za znanje Inštituta Evropske investicijske banke usmerja nepovratna sredstva za raziskave prek različnih shem. Ena od njih je EIBURS, program EIB za spodbujanje univerzitetnih raziskav. Ta zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v EU, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive.

Finančna pomoč EIBURS – znaša do 100 000 EUR na leto in traja tri leta – se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem in izkušnjami na izbranem področju. Izbrani predlogi bodo morali zagotoviti različne izide, ki bodo predmet pogodbenega razmerja z EIB.

V študijskem letu 2020/2021 je bilo za program EIBURS izbrano novo raziskovalno področje: »Vpliv vključevanja načela enakosti spolov v infrastrukturne projekte – dokazi iz vodnega projekta na Madagaskarju«.

Rok za prijavo: 30. april 2021

Vir: CNVOS

Translate »