V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju izboljšanja sanitarne oskrbe na v razpisu opredeljenih območjih v Čadu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU, Čada in drugih držav AKP. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave je 12. maj 2020.

Translate »